ahəngsizlik

ahəngsizlik
is. Səslər və ya rənglər arasında uyğunluq (ahəng) olmaması. Nəğmənin, şerin, musiqinin ahəngsizliyi. Rənglərin ahəngsizliyi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • disharmuniya — <yun.> mus. Harmoniyanın pozulması; ahəngsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dissonans — <fr.> mus. Səslərdə ahəngsizlik, qarışıqlıq, uyğunsuzluq; ahəng pozğunluğu. <Gülsabah:> Çığırmaq lazım deyil, yoldaş Mirzə Camal. . . Çığırırsınız, tondan çıxarırsınız, dissonans əmələ gəlir. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qafiyəsizlik — is. Qafiyə nöqsanı, qafiyədə uyğunsuzluq; ahəngsizlik, pozğunluq. // Şeirdə sərbəstlik, qafiyə olmama …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uyğunsuzluq — is. Aralarında uyğunluq olmama, bir birilə düz gəlməmə (tutmama). Xasiyyətlərdə uyğunsuzluq. – Ana isə dar şalvarı bəyənmir, çəkmə ilə onun tənasübündə nə isə bir uyğunsuzluq görürdü. M. Hüs.. Qüruru və şax gəzişi ilə paltosunu çiynində əyri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”